Het denken scheidt.... Schijt!
Maar vanuit de identificatie met ons hart, zijn we
heel en al, heelal!... AL heel.. androgyn....


 

=========================================================

YORT® (Yoga + Sport)
Body-, Mind-, Heartfulness

AUTOSOFIE® (eigen wijsheid)
centrum “Hier-NU-maals”
Tilburg

 

AUTOSOFIE® BodyMindHeartfulness:
een Body- en Mind- en Heart-training naar jeZelf als bron van je bestaan.


BodyMindHeartfulness is praktisch, ervaringsgericht emotioneel lichaamswerk en liefdevol groepswerk.

- Intensieve YORT® (Spanning en ontspanning in balans)
- Erotioneel Adem lichaamswerk,
- Kundalini-dans, je levensvreugde en kracht verhogen
- Tantra-massage, je openen voor de levenskracht van moeder aarde!
- Spel en vreugde als instrumenten van de kwaliteiten van het kind in jezelf

- Levendigheid en lenigheid, bewustwording en inzicht van onze alverbondenheid zijn de sleutelelementen.

Zoals we ons kunnen verbinden met een partner (relatie), zo kunnen we OOK innerlijk een verbinding aangaan (religie) tussen mindbewustzijn, mannelijk, hoofd, bovenpool, en lichaamspool, onderbewustzijn, vrouwelijk.

De meerwaarde van deze 2 polen is het leven zelf of de liefde in alomverbondenheid.

In de Tantrische YORT®/ BodyMindHeartfulness leren we fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie evenwichtig te gebruiken en angst, schuld, schaamte, verdriet, boosheid, leugens, illusie en gehechtheid te ontmaskeren als gestolde emoties (stijfheid!) geschreven in het lijf, met de daarbij behorende leugens en negatieve gedachten (die dan ook in ons lijf geschreven staan als spanningen) over onszelf en de wereld.

De verharding en pantsering (artrose!) van bv. een gespannen en stijve rug, boosheid en verdriet, maken het mogelijk de gekwetstheid van ons innerlijke kind niet te hoeven voelen.

 

Ons lichaamsgevoel en ons ontwikkelingsniveau is bepalend voor de ervaring van ons leven. Elk levensstadium heeft een andere les en uiteindelijk is het de bedoeling om in balans te komen met de innerlijke en uiterlijke polariteit en heel te worden in jezelf, androgyn!

 

Beleven we gedachten en gevoelens met de kwaliteiten van ons hart, dan zijn we conditioneel sterk, zijn we lenig, helder, heel en heilig in een soepel, ontspannen en vitaal lichaam en een liefdevolle, autonome, onafhankelijke! harts-relatie in de polaire wereld.

- We ervaren ons als alleen = al één
- Eenzaam = een én samen
- Machtig vanuit onze persoonlijke macht!
- Egocentrisch = vanuit onze innerlijke zon
- Alomverbonden = met alles en iedereen
- We hebben daar helder inzicht over en
- Kunnen daarover creatief communiceren

 

Wij zijn zelf de wereld en het leven stroomt extatisch en orgastisch door ons heen en we ervaren onszelf als een open kanaal tussen aarde en hemelkrachten in een altijd durende, spelende en levende verbinding.

Wij ZIJN Goden en Godinnen met een menselijke ervaring!

     

Centrum "Hier-NU-maals"
Graaf Arnoldstraat 26 5046 ma Tilburg
06 361 94 092 Ewald

Postadres:
Hasseltstraat 89 5046 lh Tilburg


centrum@HierNuMaals.nl

Postgiro: NL 19 INGB 000 472 82 34
tnv. HierNuMaals te Tilburg

 

-