Het denken scheidt.... Schijt!

 

 

 

Consumatum est.... Laus Deo!
..............

Maar vanuit de identificatie met ons hart, zijn we heel en al, heelal!... AL heel.. androgyn....

 

=========================================================

YORT® (Yoga + Sport)
Body-, Mind-, Heartfulness

Body en Mind zijn 2 instrumenten (partners) die je vanuit je hart kan gebruiken.

YORT® kan derhalve gezien en gevoeld worden als ultieme sacrale en religieuze seks. SUPER!!

 

 

 

AUTOSOFIE® (eigen wijsheid)
centrum “Hier-NU-maals”
Tilburg

 


Korte basisfilosofie   

Je ware aard is liefde, licht en wijsheid hierbij zijn je Body en Mind 2 instrumenten die je vanuit je hart kunt gebruiken.
De mind schept de polariteit en is naar buiten gericht, naar de zintuiglijke buitenwereld en vanuit je hart illusie.
De body is naar binnen gericht en spiegelt de mind, maar heeft ook een geheel eigen wijsheid!
  

De visie, in het NU, van YORT®/BodyMindHeartfulness is dat je lijf het ervarings-instrument is van de Ziel. In je lijf staat jouw persoonlijk verleden geschreven en via je lijf kun je je toekomst beïnvloeden om de kwaliteit van het paradijs tot uitdrukking te brengen als de hemel op aarde, Hier en Nu!

 

De Tantrische-YORT®/BodyMindHeartfulness is een autosofische (eigenwijze), holistische zoektocht via de body en mind, sport, yoga, en actieve sport beoefening en inspanning naar geest en lichaam om de conditie op te bouwen en levend en gezond dood te gaan, zodat we altijd zullen leven! naar authentieke autonomie en de spirituele, androgyne ervaring van menszijn, heel zijn in het Hier en Nu.

In het centrum "HierNUmaals" ontwikkel je jezelf door evenwicht te scheppen tussen je mind en body.

Waarbij de body het uitgangspunt is voor je ervaring van zijn of het referentiekader!

Hierdoor leef je vanuit je hart in alverbondenheid.

..........................

 

Je zelfwaardering wordt in onze maatschappij gesterkt door kennis en prestatie. Maar een goed gevoel is in wezen gebaseerd op je lichamelijke en emotionele kwaliteit in het genieten van het in je lichaam ZIJN.

De YORT®/Heartfulness is een programma persoonlijke groei en bewust - Zijns ontplooiing, gebaseerd op de mentale\emotionele (bovenpool) en fysieke\gevoelsmatige(onderpool) grondslag van onze vele identiteiten!

 

.......................... ..

Je leert in het Hier en Nu uitdrukking te geven aan:

- innerlijke rust en vrede in de drukte van het dagelijkse leven.

- Je verhoogt je energieniveau en

 

- je vergroot je lichamelijke, spirituele en sociale beleving van vreugde en genieten in het verbonden zijn:

De kwaliteiten van het kind in ons, de kwaliteiten van je hart:
- Vrijheid, autonomie, authenticiteit, gelijkwaardigheid en broederschap in het vreugdevol heel,heilig voelen.

Ons lichaam brengt ons een eigen wijsheid, een avontuur aan gevoelens en een bron van levensenergie. De aanname dat het paradijs pas in het hiernamaals zal komen, illustreert de mentale ontkenning van onze cultuur van de aard van de mens om

HIER en NU

het paradijs lichamelijk te ervaren als leven in opwindende energie, panta rhe, I thing, dwaas..... of gewoon!! gezond, ontspannen en vitaal....in doen door niets te doen....

 

Kundalini, LIEFDE! is het vuur van levenskracht en vitaliteit, van verlangen en op een goede manier gebruikt de energie die ons leidt of lijdt! naar het hart.

Een gezond, soepel en ontspannen lichaam is de analogie van gezonde emoties, gezond denken en van gezonde spiritualiteit.

Uiteindelijk gaat het om innerlijke rust en vrede om de balans van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele!

                     

CENTRUM "HIER-NU-MAALS"
GEEFT AANWIJZINGEN OM TE LEREN LEVEN VANUIT JE HART

EN IS EEN OEFENPLAATS VOOR LIEFDEVOLLE RELATIES
te beginnen bij jeZelf! (Body & Mind)

EN WIL SLEUTELS AANREIKEN OM JE EIGEN PARADIJS TE REALISEREN DOOR VANUIT JE AUTONOMIE, WIJSHEID EN EXTATISCHE LEVENS-ENERGIE TE GAAN LEVEN:

Zo onbeduidend en groots

ZO GEWOON AARDS!! ZO IN JE EIGEN LIJF!!

HIER EN NU IN ALLE TIJDEN!

 

________________________________________________________________

 


 

.........................