Het denken scheidt..... Schijt!
Maar vanuit de identificatie met ons hart, zijn we
heel en al, heelal!... al heel.. androgyn..bron van ons eigen bestaan... .


 

YORT® (Yoga + Sport)
Body-, Mind-, Heartfulness

 

AUTOSOFIE® (eigen wijsheid)
centrum “Hier-NU-maals”
Tilburg

 

 

STUDIE GIDS!!

KENNIS IS DE DODER VAN HET WERKELIJKE!Je lijf kan gezien worden als het geschiedenisboek van je verleden en het verhaal van papa en mama (yin en yang) wordt in je lijf geschreven als spanning en ontspanning!

 

Wonderlijk die jij schijnt als een schitterende of duisterende ster!
Wij zijn goden met een menselijke ervaring en wij zijn op school\cursus om ons bewust te worden van onze unieke grootsheid in alle kleinheid, vanuit de idendificatie met ons hart!

 

in de Tantra-YORT® leren we dan ook van ons eigen lijf!! om ons eigen lijf te lezen en te herschrijven. Wij zijn op een cursus om dmv. de polariteit het leven zelf te vinden als een lijfelijke ervaring van energie en opwinding, als gezondheid en vitaliteit, zomaar in dat eeuwige NU!

Wij zijn zelf de bron, vanuit de identificatie met ons hart!.

Alles is een verschijnsel van onze eigen bron.

Als we in alles en iedereen weer de bron herkennen zijn we heel en al!

De mind projecteert en schept een illusie wereld die echt lijkt....don Quichottes! die wij spelen... in onze eigen naar buitengeprojecteerde holografische werkelijkheid,... gedacht! .. in alle voornaamheid en eigen geloof..LEUGENS! voor het hart, waarheid voor de denker.

..................................
Het hart spiegelt en
middels je lijf kun je je bewust worden van .... dat je de bron bent van je bestaan ... ervaringsgericht .... wonderlijk...

Via veilig, geilig, je persoonlijke macht naar heilig... en dat met bewustzijn van het al... .

 

 

 

 

........